Menu

Godziny pracy

Tel (24) 231-21-69

Otwarte 08:00 - 17:00

W dniach Pon - Piątek

(24) 231-21-69 kontakt@profil-tech.com.pl biuro@profil-tech.com.pl

Ogrzewanie i klimatyzacja

Nawet w szczelnych szafach sterowniczych, z powodu zmian temperatury następuje kondensacja pary wodnej. W kombinacji z kurzem i agresywnymi gazami zjawisko to prowadzi do korozji. Następstwem korozji jest występowanie prądów błądzących lub zwarć czy przeskoków iskry. Do poważnych awarii może też doprowadzić zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura panująca w szafach sterowniczych. Koszty związane z następstwami takich awarii są trudne do oszacowania. Jedynie stałe, optymalne warunki klimatyczne zapewniają sprawne działanie wszystkich komponentów. Odpowiednie warunki mogą być osiągnięte poprzez zastosowanie systemu kontroli temperatury i wilgotności. Gdy temperatura jest zbyt wysoka lub wahania temperatury w trybie  -dzień/noc są duże, zalecane jest ogrzewanie szafy. W niektórych przypadkach konieczne jest również zastosowanie kontrolowanej wentylacji w celu chłodzenia komponentów. Produkty firmy Condor Technology zalecane są wszędzie tam gdzie ochrona przed wilgotnością, ciepłem lub zimnem jest konieczna. Grzejniki mogą być przeznaczone dla strefy zwykłej jak i atmosfery przeciwwybuchowej EEx (strefa 0 , 1 , 2 , 21 i 22 ; atmosfera gazowa i pyłowa).